jueves, 29 de agosto de 2013

Gos de poble, gos feliç?

Tras escribir "Los perros no vienen de Perrolandia", una amiga me ofreció explicarme un día cómo viven los perros de pueblo. Lo ha hecho, ésta es su explicación. ¡Muchas gracias!

Ella lo ha escrito en catalán, si lo queréis traducido al castellano, está debajo:

"Hola, em dic Gus, Charlie, Jacko o simplement Gos. A la meva família no es posen mai d'acord amb els noms de les mascotes. Per norma general si ets un gos et dius Charlie (en honor al primer gos que va tenir el meu AmoXinoXano), si ets una gossa, et dius Perla (en honor  també a la primera gossa que va tenir el meu AmoXinoXano). 
Això va ser així fins l'any 2002, quan a casa va aparèixer el primer GosdeMarca, un cocker Spaniel d'un any que van donar a l'Amaqueviualacapital, ella va insistir que el cocker s'havia de dir Jacko, ja que era el nom de la seva ama anterior, i era l'única condició que li van donar per regalar-lo, a l'Amo XinoXano li va costar acostumar-se a aquell nom uns mesos. 
El Jacko, va morir el 2005 atropellat per un cotxe a la carretera general el dia de Sant Jume, mentre estaven tots de Festa Major. Però aquesta és una altra història.
Si, acostumem a ser feliços al poble. Generalment vivim en cases grans, amb jardí, una parcel·la d'hort i una era que s'utilitza per aparcar maquinària agrícola. Disposem d'un espai sense límits, no ens lliguen mai, bé, només quan fem alguna malifeta com menjar-me les xancles de la meva Amaqueviualacapital o altres trapellades del tipus: remenar la basura, perseguir amb èxit les gallines del veí, marxar de casa durant 4 dies sense avisar ningú, fer desaparèixer les sabates de treball de tothom, estirar, trencar i amagar la roba estesa...
El nostre dia trasncorre entre la calma i el joc. Ben d'hora al matí l'AmoXinoXano, agafa el tot terreny i marxa a donar una volta per les seves terres, de vegades ens deixa pujar al cotxe per fer la volta amb ell. Això passa cap al mes de setembre, que és quan ens deixa entrar pels arrossars i córrer per dins en busca d'alguna bestiola amb ales. Durant l'any, es dedica sistemàticament ha tirar-nos pals, troncs, pilotes, rames, bricks de llet... suposem que és un entrenament. En realitat, aquest entrenament consisteix, a part de tirar-nos coses que hem d'anar a recollir, en donar la pota (cadascuna té una entonació diferent), inclinar el cap a l'ordre de "Qui tè son?", estirar-nos al terra a l'ordre de "Gitat!", posar el cul a l terra a l'ordre de "Senta't!Senta't!Senta't!" sempre ens esperem a la tercera ordre per fer-lo rabiar.
Som feliços, no ens lliguen i la nostra activitat principal es esperar que l'AmoXinoXano arribi a casa (surt amb el cotxe unes 15 vegades al dia, i sempre el rebem amb salts i ell juga sempre amb nosaltres abans de pujar a casa)
De tant en tant també rebem visites, algunes són diàries: laMama i l'Hereu que viuen a casa, Lamestra, que ve cada cap de setmana des de Gandesa i també s'ocupa de la nostra educació, i l'Amaqueviualacapital, que ve molt poc, però quan ve es dedica a fer-nos reportatges fotogràfics amb tots els membres de la família, ens porta a les seves excursions en bici, a còrrer pel passeig del riu, a caminar per la vora del canal o simplement a seure a les escales de casa.
Els altres membres de la família només es refereixen a nosaltres amb ordres del tipus "Fuig!" no volen que els hi fem salts, ni que els seguim, ni que els esperem quan obrin la porta de casa. Això ho hem après ràpid.
El nostre dia transcòrrer de manera tranquil·la. Dormim moltes hores, descansem a la ombra de l'eucaliptus, a l'ombra del tractor, a l'ombra del cotxe, a l'ombra de la morera... durant l'hivern les coses canvien i descansem al porxo de la casa. L'AmoXinoXano ens deixa sempre un cartró allí, cosa que no agrada gens a LaMama, però ell ho fa igualment.
LaMestra i l'Amaqueviualacapital són les que s'encarreguen de netejar les nostres caques. Ho fem per tot arreu, sobretot al jardí, però mai al mig de l'era ni al nostre amagatall.
Cadascun de nostres tenim un amagatall preferit on guardem les sabates que deixen al porxo, els bricks de llet, els pals o altres tresors que anem trobant per l'era. El meu amagatall està sota la finestra de LaMestra, la meva ama preferida.
Quan sortim a passejar amb algun amo, ho fem sense corretja, simplement caminem una estona al seu costat, i desprès d'uns metres de passejada desapareixem entre els arrossals, i tornem a aparèixer més endavant bruts de fang i plens d'herbes enganxades. Quan arribem a casa anem fins un munt de terra i pols, i ens arrebossem per treure'ns les herbes, desprès la terra va queient a poc  poc o en una altra de les excursions ens tirem dins la sequia plena d'aigua. Som responsables de la nostra higiene, això ho vam aprendre d'un dels nostres companys, un tal Charlie, que va sobreviure a la casa durant més de 12 anys, tot un rècord, però aquesta es una altra història. 
Si, som feliços. No ens disfressen amb ridiculs draps, no ens lliguen per sortir de passeig, no depenem dels seus horaris per fer les nostres necessitats, sortim a córrer sempre que volem. Coneixem els nostres límits i només tenim una única responsabilitat, lladrar, lladrar molt quan algun desconegut trepitja la nostra era o passa caminant pel costat de casa.
A la família, a part dels 8 membres humans, hi ha un ramat de corders i cabrits, 5 gats que s'encarreguen de mantenir a ratlla les rates, també hem conviscut amb un bou, una vaca, 3 porcs i fa anys convivia amb nosltres un cavall de tir que utilitzaven per girar l'arròs de l'era, però aquesta, és una altra història!"


Jacko i jo durant una de les 15 rebudes que fem als amos al llarg del dia

Jacko y yo durante uno de los quince recibimientos que hacemos a los amos a lo largo del día
L'Amaqueviualacapital i jo durant una estona de joc a les escales de casa

La Amaqueviveenlacapital y yo durante un rato de juego en las escaleras de casa

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hola, mi nombre Gus, Charlie, Jacko o simplemente Perro. En mi familia no se ponen nunca de acuerdo con los nombres de las mascotas. Por norma general si eres un perro te llamas Charlie (en honor al primer perro que tuvo mi AmoXinoXano), si eres una perra, te llamas Perla (en honor también a la primera perra que tuvo mi AmoXinoXano).
Esto fue así hasta el año 2002, cuando en casa apareció el primer GosdeMarca, un cocker Spaniel de un año que dieron al Amaqueviualacapital, ella insistió en que el cocker debía llamarse Jacko, ya que era el nombre de su dueña anterior, y era la única condición que le dieron por regalarlo, al Amo Xinoxano le costó acostumbrarse a ese nombre unos meses.
Jacko, murió en 2005 atropellado por un coche en la carretera general el día de San Jaume, mientras estaban todos de Fiesta Mayor. Pero esta es otra historia.

Sí solemos ser felices en el pueblo. Generalmente vivimos en casas grandes, con jardín, una parcela de huerto y una era que se utiliza para aparcar maquinaria agrícola. Disponemos de un espacio sin límites, no nos atan nunca, bien, sólo cuando hacemos alguna travesura como comerme las chanclas de mi Amaqueviualacapital o otros gamberradas del tipo: remover la basura, perseguir con éxito las gallinas del vecino, irnos de casa durante 4 días sin avisar a nadie, hacer desaparecer los zapatos de trabajo de todos, estirar, romper y esconder la ropa tendida ...

Nuestro día transcurre entre la calma y el juego. Muy temprano por la mañana el AmoXinoXano, coge el todo terreno y se marcha a dar una vuelta por sus tierras, a veces nos deja subir al coche para dar la vuelta con él. Esto ocurre hacia el mes de septiembre, que es cuando nos dejan entrar por los arrozales y correr por dentro en busca de algún bicho con alas. Durante el año, se dedica sistemáticamente a tirarnos palos, troncos, pelotas, ramas, bricks de leche... Suponemos que es un entrenamiento. En realidad, este entrenamiento consiste, aparte de tirarnos cosas que tenemos que ir a recoger, al dar la pata (cada una tiene una entonación diferente), inclinar la cabeza a la orden de "¿Quién tiene sueño?", Estirar -nos al suelo a la orden de "Tumbado!", poner el culo en el suelo a la orden de "Senta't! Senta't! Senta't!" siempre nos esperamos a la tercera orden para hacerlo rabiar.
Somos felices, no nos atan y nuestra actividad principal se esperar que la AmoXinoXano llegue a casa (sale con el coche unas 15 veces al día, y siempre lo recibimos con saltos y él juega siempre con nosotros antes de subir a casa)
De vez en cuando también recibimos visitas, algunas son diarias: laMama y el Heredero que viven en casa, Lamestra, que viene cada fin de semana desde Gandesa y también se ocupa de nuestra educación, y la Amaqueviualacapital, que viene muy poco, pero cuando viene se dedica a hacernos reportajes fotográficos con todos los miembros de la familia, nos lleva en sus excursiones en bici, a correr por el paseo del río, a caminar por la orilla del canal o simplemente a sentarse en las escaleras de casa.
Los otros miembros de la familia sólo se refieren a nosotros con órdenes del tipo "¡Fuera!" no quieren que les hagamos saltos, ni que les sigamos, ni que los esperemos cuando abren la puerta de casa. Esto lo hemos aprendido rápido.
Nuestro día transcurre de manera tranquila. Dormimos muchas horas, descansamos a la sombra del eucalipto, a la sombra del tractor, a la sombra del coche, a la sombra de la morera ... Durante el invierno las cosas cambian y descansamos en el porche de la casa. El AmoXinoXano nos deja siempre un cartón allí, algo que no gusta nada a LaMama, pero él lo hace igualmente.
LaMestra y el Amaqueviualacapital son las que se encargan de limpiar nuestras cacas. Lo hacemos por todas partes, sobre todo en el jardín, pero nunca en medio de la era ni en nuestro escondite.
Cada uno de nuestros tenemos un escondite preferido donde guardamos los zapatos que dejan en el porche, los bricks de leche, los postes u otros tesoros que vamos encontrando por la era. Mi escondite está bajo la ventana de LaMestra, mi ama preferida.
Cuando salimos a pasear con algún dueño, lo hacemos sin correa, simplemente caminamos un rato a su lado, y después de unos metros de paseo desaparecemos entre los arrozales, y volvemos a aparecer más adelante sucios de barro y llenos de hierbas pegadas. Cuando llegamos a casa vamos hasta un montón de tierra y polvo, y nos rebozamos para sacarnos las hierbas, después la tierra cae poco poco o en otra de las excursiones nos tiramos en la acequia llena de agua. Somos responsables de nuestra higiene, esto lo aprendimos de uno de nuestros compañeros, un tal Charlie, que sobrevivió en casa durante más de 12 años, todo un récord, pero esta es otra historia.
Si, somos felices. No nos disfrazan con ridículos paños, no nos atan para salir de paseo, no dependemos de sus horarios para hacer nuestras necesidades, salimos a correr siempre que queremos. Conocemos nuestros límites y sólo tenemos una única responsabilidad, ladrar, ladrar mucho cuando algún desconocido pisa nuestra era o pasa caminando por el lado de casa.
En la familia, aparte de los 8 miembros humanos, hay un rebaño de corderos y cabritos, 5 gatos que se encargan de mantener a raya las ratas, también hemos convivido con un buey, una vaca, 3 cerdos y hace años convivía con nosotros un caballo de tiro que utilizaban para girar el arroz de la era, pero ¡esta es otra historia!2 comentarios:

  1. En tu perrolandia, la vida de los perros de pueblo era más dura. Esta vida suena bastante bien.

    ResponderEliminar

¡Me encanta leer comentarios!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...